Med projektet Den Digitale Destination er visionen, at Destination Ringkøbing Fjord bliver en førende destination i en verden, hvor teknologi og nye medier fylder stadigt mere i turistens adfærd - både før, under og efter et ferieophold.

Med projektet sikrer vi rammerne omkring etableringen af en helstøbt digital tilstedeværelse og et bedre online værtskab, der vil aktivere turisten og stille relevante informationer til rådighed, når og hvor turisten har brug for dem - en opgave der kræver, at vi alle løfter i flok.

Læs videre og se, hvordan visionen realiseres, og hvad det betyder for vores rolle som turistdestination i fremtiden.”

Læs mere om processen herLykke Nielsen Høj, Turistdirektør for Destination Ringkøbing Fjord
“At være en digital destination handler først og fremmest om mennesker - og om vores ferieoplevelser. Selve teknologierne er - fra turistens perspektiv - ikke interessante, med mindre de understøtter, og dermed øger, værdien af ferieoplevelsen.”
Anders Boelskifte Mogensen, turismeekspert, Seismonaut

Feriens faser

Før musen over de 3 faser

Før-fasen handler om drømme, planlægning og køb. Turisten drømmer om en ferie og shopper rundt mellem indtryk, indtil han eller hun har indsamlet tilstrækkelig viden til at kunne beslutte sig for, hvor rejsen skal gå hen. Herefter begynder turisten at planlægge og forberede ferien. I før-fasen besøges gennemsnitligt 22 hjemmesider. Den primære teknologi, som anvendes, er computeren, men vi ser i stigende grad, at også smart phones og tablets bringes i spil i denne fase.

Under-fasen handler om selve ferieoplevelsen. De primære teknologier, som anvendes i denne fase, er mobile enheder såsom smart phones og tablets, men også interaktive informationsskærme kan have en nyttig funktion.

I efter-fasen indtræder turisten i en evalueringsfase. Her forholder turisten sig til, om han eller hun ønsker at komme tilbage til destinationen en anden gang. Turisten deler ydermere ud af sine oplevelser. Hele 53 % af alle ferieturister deler feriebilleder online og stadigt flere vurderer og anmelder ferieprodukter online.# Den primære teknologi i spil i denne fase er computeren, men i takt med at vi får let adgang til de samme tjenester via vores smart phones og tablets, ser vi en stigning i efter-fasens aktiviteter på disse platforme.

“Vi elsker havet og stranden. Vi kommer her med vores hund - det er området perfekt til. Når vi er her slapper vi af og går ture. Vi slukker telefonen og nyder roen.”
Sonja (30) og Steffen (32) fra Tyskland
5. gang på destinationen.
“Det der tiltrækker os er naturen og roen, der er her. Vi skal gå lange ture på stranden.”
Andrea (39) fra Tyskland
På ferie med familien.
“Vi kommer for at surfe, og Hvide Sande er det bedste sted. Vi har fået stedet anbefalet af en ven, som sagde, at denne siden af fjorden er bedst. Når der ikke er vind skal vi kigge butikker, i byen og måske i svømmehallen. Og så skal vi nyde at lave ingenting.”
Kærestepar fra Tyskland, der elsker at surfe

Vores gæster

Fremtidens ferietrends

Nedenfor er skitseret fire makrotendenser inden for ferieturismen, som vi som destinationen skal forholde os aktivt til for at tiltrække fremtidens turist.

Vi skal være gode værter - også på nettet

Godt værtskab er afgørende for at være en attraktiv destination. Men værtskabet gør sig ikke kun gældende i det fysiske møde med gæsterne. Værtsrollen bør også indtænkes i den online tilstedeværelse, som både destinationen og de lokale erhvervsaktører administrerer.

Dine 5 vigtigste opgaver som vært

I takt med at sociale medier, debatfora, blogs og communities vinder indpas i turisternes hverdag, er der opstået et behov for en online vært, der:

Vores digitale muligheder...

... som fremhæver vores styrker

Destination Ringkøbing Fjord har naturen som områdets primære attraktion. Men Destination Ringkøbing Fjord har også stærke menneskelige ressourcer, som er garanter for den autentiske oplevelse. Disse lokale ambassadører for destinationen skal, i endnu højere grad, bringes i spil i den samlede digitale tilstedeværelse.

Med dette for øje, ønsker vi at understøtte områdets kvaliteter gennem en række digitale initiativer, der er tro mod disse styrker.

Vi vil:

 1. Tage udgangspunkt i turistens konkrete behov i situationen.
 2. Udarbejde koncepter, der er skarpere profileret i forhold til turistens behov.
 3. Styrke den personlige kommunikation. Det gælder både kommunikationen fra destinationen, lokale aktører og områdets beboere. Vi skal væres gode værter for vores gæster - også online.
 4. Fokusere på lokalområdets mange fortællinger formidlet gennem eksempelvis stemninger, personlige historier, formidle mødet mellem lokale og turister og aktiviteter.
 5. Muliggøre kommunikation og relationsopbyggelse gæsterne imellem.
 6. Skabe tryghed gennem brug af teknologier og personlig tilstedeværelse på udvalgte relevante digitale platforme.

13 stærke tiltag

Med udgangspunkt i ovennævnte digitale muligheder og målgruppernes behov, har vi udarbejdet 13 stærke konceptelementer, som bliver præsenteret i det følgende.

Konceptet har det grundlæggende udgangspunkt at sætte mennesket (i.e. turisten, erhvervsaktøren og den lokale borger) i centrum for destinationens kommunikation for at skabe et autentisk og vedkommende udtryk. Derudover skal teknologien bruges klogt til at styrke og skabe nye relationer mellem os og gæsterne.

Her ses konceptelementerne og hvordan de samlet set kan placeres i forhold til feriens faser.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

#1 Inspirations- og behovsbaseret website med fokus på de lokale

Med det nye website skal der ske en bevægelse fra indeksering af indhold i faste kategorier til et behovsbaseret og skarpt profileret indhold med udgangspunkt i turistens ønsker og behov. Vi skal gå fra årsplaner til mere dynamiske og behovsbaserede indholdsplaner med fokus på den personlige afsender.

#2 Digitalt planlægningsværktøj

“Hvad skal vi lave i dag?”

Et digitalt planlægningsværktøj skal hjælpe turisten med at planlægge ferien både før og under opholdet. Værktøjet skal samtidig fungere som en direkte kommunikationskanal mellem destinationen og turisten.

#3 Online markedsplads for aktiviteter i området

- synliggørelse af områdets lokale og “skjulte” steder, mennesker og oplevelser

Der skal etableres en online markedsplads på hjemmesiden, hvor både turister, borgere og erhvervsaktører kan oprette aktiviteter og tilbud. Det primære formål er at aktivere de lokale ildsjæle og give turisten en mere autentisk ferieoplevelse samt mulighed for at mødes med andre turister.

#4 Interaktive skærme

– turistens hotspot

De interaktive skærme skal bruges mere målrettet til at skabe mersalg, give turisten hurtige svar på ofte stillede spørgsmål samt inspirere turisten til at få gode ferieoplevelser på destinationen. Afstandssensorer skal gøre det muligt at vise forskelligartet indhold, alt efter, hvor tæt turisten er på skærmene.

#5 Ambassadørprogram for nichesegmenter

– communities for engagerede turister

Lokale ambassadører for udvalgte interessegrupper bliver ansvarlige for nichesider på Facebook. Det kunne være en Facebook-side for tyske lystfiskere eller en side for surfere. Målet er at tiltrække og fastholde relationen til gæsterne inden for disse stærke interessegrupper.

#6 TripAdvisor

– entré på verdens største rejsecommunity

En del af en stærk online tilstedeværelse er bl.a. at være synlig på verdens mest anvendte rejsecommunity, TripAdvisor. Ved at indgå et strategisk samarbejde med TripAdvisor bliver destinationen en del af turisternes digitale økosystem, og den enkelte erhvervsaktørs online eksponering øges markant.

#7 Nyhedsmails til turisterne

– et effektivt og målrettet markedsføringsværktøj

Nyhedsmails er relationspleje og et redskab til at (for)blive “top of mind” hos turisterne. Desuden vil etablering af nyhedsmails også åbne op for mersalg af annonceplads og sponsorerede historier og ferietilbud.

#8 Online markedsføringsstrategi

– kunderne skal vindes på Google

Et godt website og de rette budskaber har ikke megen værdi, hvis de ikke kan findes via søgemaskinerne. Øget synlighed på de rette søgeord er vigtigt for at vækste i antallet af potentielle gæster til destinationen.

#9 Ny grafisk identitet

– en styrket positionering og branding af destinationen

Der er behov for et stærkt brand for Destinationen. Brandet skal bakke op omkring destinationens styrkepositioner naturen, menneskerne, den autentiske ferieoplevelse og det øgede fokus på samarbejdet mellem destinationen og de private erhvervsaktører.

#10 Skræddersyet kursusforløb

– det digitale turisterhverv

For at stå stærkt som en digital destination og som gode værter online kræves det, at vi alle, over tid, adopterer et mere digitalt mindset. Vi skal som destination sikre, at der altid udbydes kurser, som sikrer en kontinuerlig digital opkvalificering af vores erhvervsaktører.

#11 Turistinformation stilles til rådighed for erhvervsaktører

Alle erhvervsaktører skal have fri adgang til den digitale turistinformation, som produceres af destinationen. Målet er at sikre, at alle aktører nemt kan gøre relevant turistinformation tilgængelig for besøgende på deres hjemmesider.

#12 Dataoptimering

– indsamling af bedre og mere aktuelle data fra erhvervsaktørerne

Destinationen skal skabe en digital infrastruktur og arbejde hen imod en automatisering og systematisering af dataindsamlingen til Guide Danmark.

Konceptelement #13

Samarbejde med aktører omkring indsamling af viden om gæsterne

Gennem et bredt aktørsamarbejde kan destinationen blive klogere på turisterne og dermed klædt på til at yde en endnu bedre turistinformation og service.

Den nye turistmedarbejder

Realiseringen af Den Digitale Destination kræver nye kompetencer i Ringkøbing Fjord Turismes organisation. Vi ser behovet for to nye medarbejderprofiler.

Social kompetent projektleder

Den Digitale Destination kræver en overordnet ansvarlig drivkraft, som er 100 % dedikeret til de arbejdsopgaver, der er relateret til projektet. Projektlederen ansættes i en 2-årig periode.

Egenskaber:

 • Digitalt mindset og aktiv bruger af digitale medier
 • Udpræget brugerforståelse og nysgerrig på turismeudvikling
 • Skal kunne identificere og analysere mønstre og tendenser i turisternes adfærd
 • Udadvendt person med sociale kompetencer, som evner at opbygge sociale netværk og motivere erhvervsaktører og turister til at blive ambassadører for destinationen
 • Positiv can-do attitude og en utrættelig arbejdsmoral

Digital redaktør og indholdsproducent

Den Digitale Destination kræver også en redaktør og indholdsproducent, som evner at håndtere det daglige arbejde med at finde indhold og opdatere diverse platforme.

Egenskaber:

 • Superbruger og teknisk administrator på de forskellige digitale platforme.
 • Fungerer som indholdsredaktør og står for den daglige drift af webløsning, kuratering af indhold og udarbejdelse af daglige anbefalinger til turisten.
 • Har et skarpt øje for hvilke historier, der kan fungere på hvilke medier, og hvordan historierne skal vinkels for at være interessante for turisten.